Sähköiset työmaapäiväkirjat -ohjelmisto voi sisältää esimerkiksi seuraavia tukityökaluja liiketoimintaanne:

työmaapäiväkirja: työkohteet ja niihin liittyvien töiden raportointi
työkohteet: tiedät kuka hoitaa, työryhmän vetäjä raportoi työryhmän tunnit tai työryhmän jäsenet itse, materiaalimenekki
tarvitsemanne lomakkeet esim jyrsintä-, pintatyöt-, asfaltointi-työmaiden tiedonkeruu

kalusto: järjestelmä kerää taustalla tilastoja myös kalustosta

valmiit raportit: Tiedät minkä verran teillä menee aikaa tietynkokoisiin työmaihin. Helpottaa kannattavampien urakoiden laskemista.

myynnin johtaminen (crm: tarjoukset, tilauspyynnöt, hinnastot, yhtiön asiakasrekisteri, kontaktit, myyntitilastot)

laskutus: laskuaineistojen luominen hoidetuista työkohteista, tilitykset alihankkijoille, integroidaan käyttämäänne taloushallinnan ohjelmistoon

Rajapintoja voidaan rakentaa lakisääteisiin ja liiketoimintanne kannalta tarpeellisiin muihin järjestelmiin, jotta samaa tietoa ei tarvitse kirjata kuin kerran.

Palvelu toimii myös työmailla älypuhelimessa ilman erillisen sovelluksen asentamista!