Kevyt intra viestintään vai monipuolinen tehokas intra, jossa tehdään töitä?

Etsitpä millaista intranet-ratkaisua tahansa, Gemilo Intra taipuu vaatimuksiinne. Liikkeelle voi lähteä kevyestä vuorovaikutteisesta intrasta, jossa sisäiset tiedotteet, toimiva henkilöhaku ja yhteinen paikka keskustella. Työntekijöille ajantasaiset ohjeet liitteillä, keskusteluineen. Kun haluat intran, jossa tehdään myös töitä, osta Gemilon toiminnallinen intra. Järeä, silti helppokäyttöinen ja niillä työkaluilla, jotka ovat yhtiönne liiketoiminnalle tärkeimmät.

Vuorovaikutteinen intra Toiminnallinen intra The Perfect Fit ®
Johdetaan ja tehdään töitä intrassa. Aiempaa parempi tiedonvälitys kevyessä intrassa, jossa voidaan keskustella ja jakaa tietoa. Ei työskennellä intrassa. Tehdään töitä intrassa. Prosessit ja/tai työtilat projekteineen käytössä. Esim. CRM osana intraa, jonka vuoksi myyjä kirjautuu aina intraan ensimmäiseksi ja tj saa myyntitilastot intran kautta samalla kun muistakin tärkeistä yhtiön liiketoiminnan ydinprosesseista. Kustomoitu ratkaisu. Integraatiot. Käyttäjätunnistus.
Halutaan intra aktiiviseen käyttöön. Yhtiön oma virallinen tiedotus, lomakkeet ja ohjeistus yhdessä paikassa helposti saatavilla kirjautuneille käyttäjille. Annetaan työyhteisön osallistua vapaammin: Työntekijät tuottavat itsekin sisältöjä, joita työssä tarvitaan. Intrassa voi olla "viihteellinen" osuus (esim. vitsit, osta-myy-anna-palsta, gallup). Sisäinen sähköposti vähenee merkittävästi tai loppuu kokonaan. Se, mikä ennen annettiin työnä tai kysyttiin sähköpostissa, hoidetaan intrassa. Siirrytään työviestintään, jossa työntekoon olennaisesti liittyvät tiedot ovat ydin ja perinteisemmät intran työkalut, kuten uutiset ja tiedotteet, vapaavalintainen lisämauste. Gemilo CMS -julkaisujärjestelmä  Nettisivustoa julkaistaan samalla työkalulla, jossa on intra. Intraan kustomoidaan yhtiöllenne myyntiputket ja saatte sähköiset myyntiraportit.
Vähemmän kohinaa. Merkityksellistä ajantasaista tietoa silloin, kun sitä tarvitsee. Työyhteisö jakaa tietoa liiketoiminta-alueittain. Intraan kirjaudutaan etsimään tietoa ja intraan voidaan lisätä uutta tai muokata olemassa olevaa tietoa. Liiketoiminta-alueiden rajat ylittävä työ yhteisissä projekteissa. Rajatut luottamukselliset projektit ja tietyn liiketoiminta-alueen omat projektit. Pk-yritykselle kustomoituna jo itsessään riittävä ERP tai tärkeä integroituna osaksi toiminnanohjausjärjestelmää. Integraatiot prosesseista ulkopuolisiin järjestelmiin (esim sähköiseen taloushallinnon ohjelmistoon, ERP, ..).
Helpompi sisäinen viestintä, henkilökunnan ohjeistus ja liitteiden hallinta. Dokumentinhallinta Dokumentinhallinta pilvessä, liitetiedostojen hallinta, liitetiedostojen kansiointi (korvaa jaetun kovalevyn, ei tarvetta omaan palvelimeen) ja liitteistä keskusteleminen (vähentää sisäisen sähköpostin määrää). Dokumentit hallitaan projekteissa ja/tai prosessien läpi. Hyödynnetään rakenteista dataa, koska keräämällä tiedot oikeassa omaan prosessiinne sopivassa muodossa alusta asti ei tarvita tekoälyä. mikä ennen annettiin työnä tai kysyttiin sähköpostissa, hoidetaan intrassa. Vakiomuotoiset omat sähköiset lomakkeet. Valmiit raportit johdon otettavissa milloin tahansa.
Työyhteisö saa tietoa, mitä yhtiössä tapahtuu. Tiedotus onnistuu kerralla yhdeltä monelle.  Jo jaettua sisältöä voi vielä muokata. Perinteinen tiedotus onnistuu ja työyhteisön oma yhteisviestintä kunnossa (yhdeltä monelle). Sisäinen viestintä ei ole enää yksin viestinnän, hallinnon tai HR:n tehtävä, vaikka se olisikin yksikön vastuulla järjestää. Toiminnan ja tulosten kannalta tärkeä tieto on osa sisäistä viestintää ja vuorovaikutusta. Työyhteisössä on ymmärretty, että tieto kertyy ja kehittyy "työssä" - ei tiedotteissa ja uutisissa. Painopiste siirtyy tiedottamisesta ja uutisoinnista ajantasaisen tiedon kertomiseen osana omaa työtä. Järjestelmä välittää tiedot niille, joita tieto koskee. Valmisraportit johdolle ja tarvittaessa myös muulle henkilöstölle oikeusrooleittain. Intra onkin jo kuin ERP tai osa sitä.
Gemilo EIM -intra-paketin valikoimasta esimerkkejä. Valitse ensin, oletteko valmiina 1., 2. vai 3. vaiheen intraan. Etusivu, tiedotteet, uutiset, blogit, tapahtumakalenteri, tilapäivitykset, aineistot (kansiot, liitteet, sivut), ylläpitäjän hallintapaneeli. Projektit, valmiit ja kustomoitavissa olevat prosessit Tilaustyönä kehitetyt lisäkomponentit ja integraatiot.

HYÖDYLLINEN ETU Tarjoamme sisäänrakennetun tietosuoja-työkalun maksutta. Lue lisää GDPR-työkalusta.

Yhdistettävissä Microsoftin Office 365 -pilviympäristöön

Intraan voi kirjautua olemassa olevilla käyttäjätunnuksilla, kun toteutamme teille asennuksen integroituna käyttäjätunnistukseenne.

- Kun käyttäjätunnistus-järjestelmässänne suljetaan tunnus, ei tunnuksella pääse enää intraan.
- Kun käyttäjätunnusten hallintajärjestelmässänne lisätään uusi tunnus, tunnuksella pääsee intraan.
- Käyttäjätunnukset voidaan laittaa samanlaisiin oikeusryhmiin kuin käyttäjätunnistuksessanne jo on käytössä.
- Käyttäjätunnistuksen yli saadaan yleensä tuotua myös henkilötietoja, jolloin käyttäjäprofiili on esitäytettynä käyttäjälleen.

Myös SSO ja hybridit, joissa osa kirjautuu järjestelmään olemassa olevilla tunnuksilla ja osa Gemilo EIM -ohjelmiston käyttäjähallinnan kautta luoduilla tunnuksilla. Meidän työmme kestää 1-3 henkilötyöpäivää (SAML2, ADFS, Azure). Lisäksi kannattaa varautua oman käyttäjätunnistuksenne toimittajan kustannuksiin, jotka vaihtelevat toimittajasta riippuen. Tekniset lisätiedot ja hintatiedustelut: myynti@gemilo.com tai jätä meille yhteydenottopyyntö tällä lomakkeella:

Pyydä lisätietoja

Kunnille tiedoksi kiva lisäbonus

Meillä on Palvelutietovaranto-rajapinta on valmiina! Tee pakolliset PTV-sisällöt ensin palvelutietovarantoon ja yhdistä sama sisältö nettisivulle muutamalla klikkauksella. Toimitamme intranet-paketteja, joihin on mahdollista yhdistää Gemilo CMS -julkaisujärjestelmä. Näin ylläpidätte yhdellä ohjelmistolla nettisivustonne ajan tasalla ja saatte Gemilo Intranetissa hoidettua sisäisen viestinnän, henkilökunnan ohjeistuksen.