Mietityttääkö esityslistan tai pöytäkirjan laatiminen, asiakirjat tai niiden liitteet hukassa? Huoli pois. Gemilon Sähköiset esityslistat ja pöytäkirjat on erinomainen esitysten valmisteluun kohta kohdalta, sähköiseen päätöksentekoon, allekirjoitettavien arkistoitavien kokousasiakirjojen tekemiseen, jakamiseen ja arkistointiin.

Nopeat toimitukset omista vakiopohjistanne.
Yksityinen tietoturvallinen, suomalainen pilvipalvelu.
Dedikoitu asennus brändi-ilmeellänne.
Toimii mobiilisti.

Palvelussa te tilaajana olette rekisterinpitäjänä ja omistatte sisällöt.
Gemilo Oy ylläpitää palvelua ja toimii rekisterinkäsittelijänä.
Emme luovuta tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ellei tilaaja sitä itse edellytä.

Käyttötuki suomeksi sisältyy palveluun.