Gemilo Oy

Viestit avainsanalla ‘Tomi Terentjeff’

Vinkkejä hankintayksiköille: Miten kilpailuttaa tietojärjestelmän tai muun verkkopalvelun hankinta?

Tiistai, Helmikuu 21, 2012

Tomi Terentjeff // Julkisten hankintojen  tekeminen alkaa olla Suomessa melkoista rulettia.  Olemme huomanneet julkishallinnon tarjouspyynnöissä ja kilpailutuksen aikana seuraavia yhteneväisyyksiä:

 • Hankinta on kuvattu lyhesti ja ympäripyöreästi.
 • Aikataulua ei ole annettu kuin tarjouksen jättämiselle ja mahdolliselle päätökselle.
 • Toiminnallisuudet on kuvattu todella epätarkasti.
 • Toiminnallisuuksiin kerätään kaikki mahdolliset mieleen tulevat asiat.
 • Pyydetään jotain tiettyä avoimen lähdekoodin järjestelmää tai tietyn toimittajan ohjelmistoa.
 • Vertailuperusteet on esitelty ylimalkaisesti (hinta 60%:ia, laatu 40%:ia ei riitä tarkkuudeksi). 
 • Referenssejä pyydetään, mutta niitä ei huomioida.
 • Haluttu ylläpito on kuvattu hyvin epäselvästi. Silti kuukausittaiselle ylläpitosopimukselle täytyy arvata hinta, vaikka vaatimustaso on täysin epäselvä.
 • Halutut hinnat kuvataan epäselvästi.
 • Lisätietoja ei pyydetä, vaikka sellaiseen on aina optio. Sen sijaan tarjoaja tyydytään pudottamaan pois kisasta muotoseikkaan vedoten. 
 • Tarjoukseen halutaan kattava projektisuunnitelma, vaikka todellisuudessa se ei kerro palvelun toimivuudesta ja käytettävyydestä vielä mitään.
 • Pyydetään tarjouksia, vaikka hankintaa ei  lopulta edes tehdä.
 • Kutsutaan kaikki esittelemään palveluaan, vaikka valinta olisi jo tehty.

Julkiset hankinnat hoidetaan melko poikkeuksetta huonosti. Epäselvät tarjouspyynnöt johtavat epäselviin tarjouksiin ja epäselviin, joskus jopa vertailukelvottomiin hinnoitteluihin. Poikkeuksiakin löytyy, tästä erityismaininta Rauman kaupungille, joka esitteli alustavan vaatimusluettelon ennen kilpailutuksen aloittamista ja pyysi avoimesti vinkkejä tarjouspyyntöä varten.

Muille olisi tässä julkishallinnon hankintoihin viisi kultaista sääntöä, joita toivomme, että noudatatte, kun kilpailutatte verkkopalveluita, verkkosivuja, intranettejä ja muita webissä käytettäviä työkaluja:

1) Selkeä erillinen hinnasto-liite (valmis pohja) ja peruste hinnasta saataville pisteille

Erillinen tarjouksen mukana toimitettava (esim. excel) nopeuttaa tarjouksien vertailua ja antaa kaikille varmasti käsityksen siitä miten hinnat tulee ilmaista. Muistakaa aina huomioida myös kuukausi- ja/tai vuosimaksut, jotta tarjoajat varmasti ilmoittavat haluamanne kokonaiskustannukset (esim. kuukausikustannukset seuraavalle kolmelle vuodelle). Mainitkaa myös, onko tarjoajalla oikeus laskuttaa matkakuluja tai päivärahoja ja pitääkö kyseisten summien näkyä tarjouksessa tavalla tai toisella.

2) Konkreettiset, priorisoidut toiminnallisuusvaatimukset

Selkeästi, mutta tiiviisti kuvatut toiminnallisuudet helpottavat niin tarjoajien kuin teidän elämää. Mikäli jokin toiminnallisus on hankala kuvata sanoin, on suositeltavaa, että tapaus kuvataan käyttöesimerkillä. Vaatimukset kannattaa pyrkiä pitäämään tiiviinä, sen sijaan että vaatimuksiin pyritään keksimään kaikki mahdollinen ja mahdoton. Priorisoikaa vaatimukset ainakin ehdottomiin vaatimuksiin ja nicetohave-toiminnallisuuksiin.

3) Helppolukuinen lista vaadituista liitteistä, vaikka jo valmiiksi numeroituna

Tarjoukseen tulee usein liitteitä 5-10kpl. Helpotatte omaa ja tarjoajan elämää, jos teette tiiviin muistilistan mitä liitteitä kaipaatte. Tarjoukset ovat myös mukavasti yhdenmukaisessa muodossa, jos numeroitte liitteet jo tarjouspyyntöön. Silloin toimittaja täyttää varmemmin joka liitteen, jota kaipaatte ja saatte tiedot yhdenmukaisessa muodossa.

4) Referenssien vaatimukset ja kuvaukset

Referenssejä on monenlaisia. On hyvä pyytää toimittajaa esittämään referensseistä olennaiset asiat, jotta referenssit jälleen kerran ovat vertailukelpoisia. Tämän lisäksi on myös hyvä pyytää referenssin budjetti, jotta näette mitä toimittaja on saanut aikaan kyseisellä summalla. Ilmaiskaa myös monta referenssiä haluatte kuvattavan teille, jotta toimittaja osaa varmasti valita oikean määrän. Se, että toimittajalla ei ole toteutuksia juuri teidänkaltaiselle toimijalle, ei välttämättä tee toimittajasta huonompaa kuin kyseiselle sektorille enemmän toimituksia tehneet. Päinvastoin, kyseinen toimittaja voi antaa teille enemmän, koska haluaa teistä tyytyväisen toimiala-referenssin.

5) Pyytäkää lisätietoja, mikäli niitä tarvitsette

On aika inhimillistä, että suuremmissa tarjouspyynnöissä jää jokin pieni yksityiskohta mainitsematta. Näin käy hankintaa tekeville kuin tarjouksen jättäjille. Tarjoaja on voinut panostaa tarjouksen tekemiseen paljon aikaa ja on varsin valitettavaa, jos tarjoaja pudotetaan pois kilpailusta täysin muotoseikkoihin vedoten (esim. hinta unohtunut eritellä koulutukselle). Se, että yhden tarjouksen putoaminen vertailusta, vähentää teidän työtänne, ei ole perustelu olla välinpitämätön tarjoajia kohtaan. Kilpailutuksia tulisi tehdä, jotta löydetään soveltuvin  ratkaisu – ei siksi, että löydetään byrokraattisesti paras toimittaja.

6) Olkaa reiluja tarjoajia kohtaan

Ikävä kyllä näyttäisi siltä, että moni julkinen hankinta on sovittu ennakkoon. Tarjouspyynnöt jätetään riittävän epäselviksi, jotta saadaan vapaat perusteet valita “sopivin” kokonaisuus. Tyypillistä on myös tarjouspyyntöjen tekeminen suoraan tietyn toimijan listausten mukaan. Toiminnallisuuslistaukset on silloin kopioitu jostain olemasta olevasta järjestelmästä, melkein sanasta sanaan. Ainoa mikä jätetään puuttumaan, on viittaus järjestelmään ja toimittajaan – joka käytännössä ollaan jo valittu. Tämä on muiden toimijoiden aliarvioimista. Kilpailuta rehdisti.

Viestinnän ja kollaboraation vuosi 2011

Tiistai, Tammikuu 18, 2011

Tomi Terentjeff // Tavat tehdä yhdessä töitä ja viestiä verkossa ovat muuttumassa, mutta moni organisaatio silti miettii, uskaltaako harpata uusiin viestintä- ja toimintatapoihin. Alla on listattu mielestämme nousevia trendejä vuodelle 2011:

Osallistuminen ja osallistaminen verkossa

Työntekijät ja asiakkaat osallistuvat yhä enemmän yrityksen tai julkisen organisaation palveluntarjonnan ja toiminnan kehittämiseen. He voivat jakaa kehitysehdotuksia ja myös kertoa mielipiteensä jo jaetuista ideoista.

Ideointi- ja palautejärjestelmät mahdollistavat, että yritys pystyy käsittelemään, lajittelemaan ja jatkotyöstämään ehdotukset eikä ainoastaan vastaanottamaan niitä. Erityisesti asiakkaiden osallistaminen yrityksen tarjonnan kehittämiseksi on jo jonkin aikaa ratkaissut, kuka menestyy ja kuka ei. Jossain vaiheessa yritykset vain ehtivät unohtaa, että asiakasta tulee kuunnella.

Verkossa osallistuminen on helpompaa uusien työkalujen ansiosta, jolloin isoimpana haasteena on organisaation oma toimintakulttuuri ja lopulta se, kokeeko asiakas yrityksen niin kiinnostavaksi, että haluaa antaa palautetta.

Avoimuus

Aiemmin yritykset ja julkishallinnon organisaatiot jakoivat tietoa need-to-know-mallilla: tietoa jaetaan jos se on pakollista. Sosiaalinen media on muokannut toimintatapoja avoimempaan suuntaan. Sisältöjen avoimuus tekee asioista – ja ihmisistä – helpommin löydettäviä. Työntekijäprofiilit, asiakasprofiilit, hankeprofiilit, henkilökuvaukset ja päivittyvä sisältövirta mahdollistavat, että erilaista informaatiota aletaan jakaa avoimemmin organisaation sisällä, mutta myös ulospäin.

Wiki-sivut auttavat yhdessä työskentelyyn pelkän jakamisen ja lukuoikeuksien sijasta. Kun osa keskusteluista aiemmin hukkui ihmisten sähköposteihin, nyt nekin saadaan talteen, koska keskustelut käydään sisällön yhteydessä. Samalla sähköpostin määrä vähenee. Jakaminen onnistuu hyvillä työkaluilla intuitiivisesti.

Ennemmin tai myöhemmin vasen käsikin tietää, mitä oikea tekee. Tämä taas tekee hyvää liiketoiminnalle, koska vain silloin toiminta voi tehostua.

Vuorovaikutus helpottuu

Yksisuuntaisesta viestinnästä siirrytään kaksisuuntaiseen viestintään, joka mahdollistaa keskustelun. Yritysten sisäiset blogit, joissa on mahdollisuus kommentoida ja ottaa kantaa, ovat edelleen trendi 2011. Blogi korvaa monessa paikassa sähköpostitse jaetun tiedotteen tai tiedotekoosteen. Keskustelemaan ei tarvitse siirtyä keskustelufoorumille, vaan kommentointi onnistuu myös heti sisältöjen yhteydessä.

Henkilökohtainen

You See What You Want – eli näet vain itsellesi olennaista tietoa. Koska avoimuus lisää jaetun sisällön määrää, on vaarana, että yritysten viestintä- ja vuorovaikutuskanavat täyttyvät kohinasta. Yhä useampi valitsee tästä syystä sosiaalisen median ratkaisun, jotta käyttäjä voi tehdä henkilökohtaisia valintoja ja suodattaa itselleen tärkeän informaation esiin.

Kuluttajapalveluista ominaisuuksia yrityspalveluihin

Vapaa-ajalla käytettyjen verkkopalveluiden parhaita ominaisuuksia  aletaan kaivata työympäristöön. Esimerkiksi yrityksen sisäinen mikroblogi yleistyy, jotta työntekijät voivat jakaa nopeasti tilapäivityksiä ja pikaviestejä ilman, että yrityksen liiketoimintasalaisuudet vaarantuvat.

Etenkin isommissa yrityksissä työntekijä-profiili rakennetaan huolella, jolloin henkilökohtainen profiili onkin jo osaamisprofiili. Se auttaa löytämään oikean asiantuntijan aiempaa nopeammin. Osaaminen merkitsee enemmän kuin sosiaalisen verkoston tai organisaatiorakenteen kuvaaminen.

Yhteisöllisyys

Yrityksen sisäiset “facebookit” tulevat lisäämään yrityksen yhteisöllisyyttä ja yhtenevyyttä, mutta teknologia yksin ei riitä, vaikka se olisi miten sosiaalista mediaa. Tarvitaan uskallusta, motivaatiota ja toimintatapojen muutoksia. Työympäristö ja työtavat ovat olennaisessa osassa siinä, miten työntekijä viihtyy työpaikallaan. Nopeat keskustelut, osallistuminen, vuorovaikutus, tiedon läpinäkyvyys, tekijöiden tunnistaminen ja monet muut seikat tekevät työpaikasta työyhteisön, jossa kaikki puhaltavat yhteiseen hiileen.

Seuranta kaikkialla

Yritykset, julkisorganisaatiot, kunnat ja valtio siirtyvät pelkästä sosiaalisen median seurannasta proaktiiviseen toimintaan, jossa halutaan järjestää helppo oma verkkoympäristö keskusteluja ja sisällön keräämistä varten. Moni herää vasta huolehtimaan, että on paikalla osallistumassa myös sivustonsa ulkopuolisiin palveluihin, jotta reagointiaika lyhenisi. Työntekijän ja asiakkaan äänelle annetaan tilaa enemmän, koska on turvallisempaa saada palaute omassa ympäristössä ja myös nopeampaa reagoida siihen kuin yrittää seurata, puhutaanko yrityksestä ja sen palveluista jossainpäin nettiä.

Yrityksen oma intranet tarjoaa sisältövirtoja, joista käyttäjät pääsevät valitsemaan, mitä niistä haluavat seurata. Johtajalla on erilainen työpöytä-näkymä seurantaa varten kuin työntekijällä, mutta seuratakseen työpaikan asioita, kumpikin tarvitsee räätälöidyn näkymän.

Seurannan nopeuttamiseksi sivustoille tuodaan ja niiltä viedään syötteitä, joista aletaan puhua sisältöinä. Pikkuhiljaa käyttöliittymissä yksinkertaistetaan sisällön siirtäminen paikasta toiseen niin, ettei käyttäjän tarvitse enää miettiä, mitä tarkoittaa vieraankuuloinen sana syöte (feed) tai syötteiden agregointi. Sisältöjen lisäksi seurataan ihmisiä.

Välittömyys

Sähköposti on ajatonta, muttei välitöntä. Nopeat keskustelut verkossa ovat nouseva trendi. Chatin, mikroblogin ja kommentoitavien sisältösivujen ja sisältövirtojen avulla saadaan edistettyä työntekoa. Samalla kerrytetään yrityksen tietämystä, ja keskustelua seuranneet oppivat keskustelusta aina jotain uutta. Keskusteluiden siirtäminen pois sähköpostista lisää myös avoimuutta ja osallistumista ja auttaa kerryttämään hiljaista tietoa näkyväksi. Työntekijä ja johto tietävät paremmin, missä mennään, kun tarjolla on välitöntä tietoa, mutta myös sisältöjä, joihin voi palata.

Monella on liikkuva työ ja markkinat ovat globaalit. Tämän vuoksi työaineistoihin halutaan päästä mistä tahansa maailman kolkasta, jossa on verkko. Sekin on osa välittömyyttä. Mobiilisti palveleminen on edelleen ajankohtaista.

Läsnäolo ja aitous

Monelle ihmiselle voi olla yllättävän iso shokki olla läsnä ja saavutettavissa – nähtynä. Tähän muutosvastarintaan kannattaa varautua. Toisaalta monille ihmisille oman organisaation ulkopuoliset sosiaaliset verkostot tuovat tarvittavan lisäavun yritystoiminnan kehittämiseksi ja parantavat tiedonkeruuta. Pienyrittäjillä verkostot tukevat työssäjaksamista.

Aitous on hyvä trendi, mutta vaatii opettelua. Jopa virheet voidaan antaa anteeksi, kunhan niitä ei yritä kieltää. Paljon tunteita herättävissä asioissa vastareaktiot voimistuvat: ihmisten on helppo vihata ja puolustaa netissä. Se ei silti ole tae käytännön toimista netin ulkopuolella. Tämä voi osalle yrityksiä olla helpotus, koska reaktio ei heijastukaan ostopäätökseen.

Fragmentoituneesta koottuun

Verkko on täynnä erilaisia työkaluja kollaboraatioon ja viestintään. Ikävä kyllä tieto yhä pirstaloituu eri järjestelmiin, käyttäjätunnuksia saattaa olla lukuisia ja pahimmillaan yritys ei pysty enää valvomaan tietoturvaa tai liikesalaisuuksiensa säilymistä. Työntekijät ottavat ulkopuolisia palveluja käyttöön tuskastuttuaan organisaatioiden omiin, vanhentuneisiin järjestelmiin.

Monessa yrityksessä on liuta järjestelmiä, mutta ne eivät palvele kunnolla, koska niistä puuttuu tehokas tapa yhdistää tietoa ja tietovirtoja päätösten ja toiminnan tueksi. Jatkossa yritykset keskittyvät tilaamaan järjestelmän, joka sisältää kattavasti yrityskäyttöön kaiken tarvittavan. Kyse voi olla järjestelmän omista ominaisuuksista tai joukko integrointeja.

Yllä olevat asiat ovat lähtökohtana omalle tuotteellemme Gemilo Socialille. Olemme kehittäneet sitä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Gemilo Socialin uusin versio etusivusta sisältää esimerkiksi nopeat keskustelut (kommentointi ja mikroblogi), aineistojen yhteismuokkauksen (wiki-sivut) ja sisältövirran, joka näyttää sisäiset päivitykset käyttöoikeuksien mukaan kullekin käyttäjälle (työpöytä, syötteet).

Social

Syksyn uudet sävelet

Keskiviikko, Syyskuu 8, 2010

Tomi Terentjeff // Gemilo on mennyt lujaa eteenpäin jo vuodesta 2007. Aktiivisesti toimintamme käynnistyi kuitenkin vasta kesällä 2008, joten virallisesti olemme vain hieman yli kaksivuotias. Alunperin Gemilo tarjosi lähinnä asiantuntijapalveluita, koulutusta ja ohjelmistokehitystä. Syksyn 2010 alkaessa on aika kääntää hieman kurssia, vaikka vauhdilla jatketaankin.

Muutos numero 1: Luovumme koulutusliiketoiminnasta.

Gemilo sijoittaa resurssinsa ratkaisutoimituksiin ja tuotteiden kehitykseen ja myyntiin. Koulutuksemme keskittyvät Gemilon omiin tuotteisiin tai ovat osana suurempaa kokonaistoimitusta. Tosin niissäkin toivomme, että tuotteidemme jälleenmyyjät ottavat perehdyttämisen osaksi omaa liiketoimintaansa. Rakennamme kumppaniverkostoa, jolta jatkossa pyydämme tarjoukset, kun asiakkaamme tarvitsevat koulutusta ja pyytävät sitä meiltä. Puhujaksi tapahtumiin asiantuntijoitamme saa yhä kysyä, mutta emme silti tee niitä pro bono, ellei sinulla ole todella sydäntä särkevä syy.

Muutos numero 2: Kumppaniverkoston rakentaminen

Gemilo etsii kumppaneita. Olemme tehneet viimeisen vuoden aikana yhteistyötä noin kymmenen eri yrityksen kanssa erilaisissa asiakasprojekteissa. Olemme sopiva toimittaja, jos haluat korkean luokan teknistä osaamista, ihmisiä, joilla on ideoita ja intoa sekä tiimin, joka ymmärtää liiketoimintaa ja toimittaa työn ajallaan.

Isoin muutos entiseen on, että Gemilo on myös alkanut  tunnustella mahdollisuuksia luoda pidempiä kumppanuussuhteita alan isompien toimittajien kanssa. Omien alustojemme sekä veitsen terävän tiimimme ansiosta luomme kilpailuetua suurempien toimittajien mittelöissä. Tavoitteemme on löytää kansainvälistymiseenkin vauhtia kumppaneiden kautta. Olemme kiinnostuneita etenkin myyntiverkostosta Euroopassa.

Muutos numero 3: Uudet yritys- ja tuotesivut

Avaamme perjantaina 10.9. yrityksemme uudet verkkosivut. Siellä esittelemme uudet palvelut, tuotteet ja ratkaisut. Päätuotteille lanseerataan omat tuotesivut, joten yrityksemme sivuilla kerrotaan tuotteista lyhyesti ja ytimekkäästi. Onneksemme asiakkaat ovat ymmärtäneet esimerkiksi Gemilo Socialin monipuoliset ominaisuudet jo tarjouksista. Se on osoitus, että erinomaisella tuotteella pärjää, vaikka sen esitteet eivät olisikaan valmiit alusta saakka, kunhan muistaa tehdä myyntiä.

Muutos numero 4: Hallinnollisia uudistuksia

Olen ollut Gemilon toimitusjohtajana sen perustamisesta saakka, mutta nyt on hyvä hetki siirtyä uuteen toimenkuvaan ja selkeyttää samalla hallinnon vastuita sitä kautta. Siirryn Gemilon kehitysjohtajaksi ja tulen vastaamaan kotimaisen ja kansainvälisen myynnin kehittämisestä sekä kumppaniverkoston rakentamisesta. Vetovastuu projekteista siirtyy muulle hallinnolle sekä projektipäälliköille.

Näin voin keskittää aikani ja osaamiseni siihen, mikä nostaa Gemilon seuraavalle tasolle eli kumppaniverkostoomme sekä oman myyntimme kehittämiseen. Etsin myyntipäälliköitä avukseni ja kiinnostuneet voivatkin lähetellä minulle tietojaan, jos ura nuoressa kasvuyrityksessä kiinnostaa.

Uutena toimitusjohtajana aloittaa yrityksen kanssani perustanut Katri Lietsala.

Vauhdikasta syksyä kaikille!

tomi_portrait

Linkoa itsesi uralle

Torstai, Toukokuu 27, 2010

Tomi Terentjeff // Gemilo on mukana toteuttamassa Staffpointin Uralinko-hanketta. Uralingon avulla pyritään helpottamaan nuorisotyöttömyyttä, joka on tällä hetkellä suuri ongelma Suomessa. Hanke on suunnattu paitsi nuorille, myös yrityksille, joilla on kyky työllistää nuoria ja ohjata heitä työuralle. Toistaiseksi hanke on saanut hyvin tuulta alleen, erityisesti mediassa. Taloussanomat, Radio Nova, Tekniikka&Talous sekä Maikkari ovat kaikki uutisoineet aiheesta.

Uralinko Facebookissa

Uralingon verkkosivut tukevat Uralingon Roadshow:ta, joka on hankkeen ydin. Uralingon fanisivuilla sekä blogissa tiedotetaan Roadshown etenemisestä sekä raportoidaan matkan tapahtumista. Tulossa on myös Uralinko Facebook-sovellus, joka avataan ensi viikolla. Nyt kaikki antamaan kimpassa kenkää nuorisotyöttömyydelle!

Nuoret tarvitsevat töitä, osallistu Kesäduuni Bluesiin

Keskiviikko, Helmikuu 17, 2010

blogi-blues

Tomi Terentjeff // Nuorisotyöttömyys on nousemassa suureksi ongelmaksi koko Suomessa. Aamulehti uutisoi, että Suomessa on jo noin 60 000 työtöntä nuorta, joilla ei ole työ- eikä opiskelupaikkaa. Tämä tarkoittaa käytännössä joka viidettä nuorta. Joukko aktiivisia ihmisiä päätti tehdä asialle ainakin Pirkanmaalla jotain.

Idean isä Juha Miettinen Hermiasta sai nopeasti hyvän tiimin syttymään asialle. Syntyi Kesäduuni Blues. Kampanjaa vievät eteenpäin mm. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Pirkanmaan Yrittäjät. Lisäksi tarvitaan meidät kaikki yritykset, jotka osallistumme kampanjaan.

Kesäduuni Blues auttaa sekä nuoria löytämään kesätyöpaikkoja että yrityksiä löytämään oikeat tyypit töihin. Kampanjalle on avattu blogi osoitteessa kesaduuniblues.fi ja kesätyöpaikkoja tarjotaan Kesäduuni Blues -sovelluksella Facebookissa.

Yritykset voivat ilmoittaa työpaikkoja molempien sivujen kautta, mutta suosittelemme käyttämään Facebook -sovellusta, jolla on kätevintä ilmoittaa työpaikkoja tai poistaa ne hausta, kun paikka on täytetty. Kun työpaikat on täytetty, ei paikkaa voi enää hakea. Tämä vähentää turhien yhteydenottojen määrää. Kesätyöpaikkoja tarjonneista yrityksistä jää julkinen lista kampanjaan osallistuneina. Samalla kerätään tilasto, montako kesätyöpaikkaa saatiin tarjottua kampanjan avulla.

Nuoret voivat hakea työpaikkoja Facebook -sovelluksella. Työhakemukseen liitetään vapaamuotoinen CV ja lyhyt kuvaus itsestä. Samaa ansioluetteloa on helppo käyttää myös muissa hakemuksissa, sillä sovellus muistaa hakemukset ja niihin liitetyt liitteet, jolloin dokumenttia ei tarvitse aina uudelleen hakea omalta koneelta, ellei käyttäjä erikseen niin jostain syystä halua tehdä. Kun työntekijät on valittu, lähtee tästä tieto Facebookissa kaikille kyseistä työpaikkaa hakeneille.

Gemilo on vastannut blogin ja sovelluksen toteuttamisesta ja kampanjan visuaalisesta ilmeestä. Pirkanmaan Yrittäjät ottivat upeasti vetovastuun kampanjasta ja tähän hankkeeseen ei todellakaan ole upotettu turhaan projektihallintaan aikaa tai resursseja. Kampanja tulee olemaan esillä nuorille suunnatuilla messuilla  ja tapahtumissa.

Jos tiedät yrityksen, joka voisi tarjota kesätyöpaikkaa nuorelle, kutsu yritys, kunta tai yhdistys mukaan Facebook-sovellukseen tai käy täyttämässä itse tiedot, mikäli kyse on omasta työnantajastasi tai yrityksestäsi. Palvelu ei maksa mitään. Nuorille tarvitaan paikkoja työelämässä – edes harjoittelun tai kesätyöpaikan verran.

Muuten lasku tulee olemaan liian iso. Koko kansalle.