Gemilo Oy

Viestit avainsanalla ‘profiili’

Facebook uudistaa sivut

Torstai, Maaliskuu 5, 2009

Arto Liukkonen // Facebook ilmoitti pari viikkoa sitten uusivansa täysin sivut (Pages). Uudistus muuttaa sivut vastaaviksi kuin nykyiset käyttäjäprofiilit, mikä mahdollistaa esimerkiksi tilapäivitykset sekä huomattavasti monipuolisemmat tavat hyödyntää sovelluksia sivuilla.

Pian sivulle saa annettua myös helpomman osoitteen, johon linkittää. Esimerkiksi Barack Obaman sivu löytyy nyt helposti osoitteesta http://www.facebook.com/barackobama . Samanlaista selkokielisyyttä kannattaisi muuten harjoittaa millä tahansa verkkosivulla, jos haluaa käyttää markkinoinnissa suoria linkkejä sivuilleen.

Vastaava linkkikäytäntö on ollut käytössä MySpacessa jo pitkään ( esim. http://www.myspace.com/barackobama ). Itse asiassa Facebookin uudet sivut muistuttavat muiltakin osin huomattavasti enemmän MySpacen sivuja. Jää nähtäväksi, lisäävätkö uudistukset Facebookin suosiota esimerkiksi bändien ja artistien keskuudessa, nehän ovat toistaiseksi markkinoineet itseään lähes ainoastaan MySpacessa.

Gemilo on jo ketterästi mukana kehittämässä sovelluksia Facebookin uusille sivuille. Julkaisemme piakkoin videosoittimen, joka yritysten ja bändien on helppo ottaa käyttöön omille sivuilleen.

Viikon sana: Kuka tahansa saa vapaasti perustaa Facebookiin sivun yritykselleen tai tuotteelleen. Sivulla käyttäjät voivat liittyä faniksi ja keskustella. Sivun omistaja pystyy ottamaan yhteyttä faneihin ja järjestämään vaikkapa kilpailuja. Sivu on varsin samankaltainen kuin käyttäjän oma sivu eli profiili. Ystävien sijasta näytetäänkin faneja. Sivun perustaminen ei maksa mitään.

Sosiaalisen median ratkaisuksi Gemilo Social

Maanantai, Marraskuu 3, 2008

Tomi Terentjeff // Gemilo julkaisee tänään oman sosiaalisen median alustansa, joka tukee sekä avainsanoitettuja sisältöjä että sosiaalisen verkoston luomista.

Gemilo Social täydentää yrityksen ja yhteisön ulkoista ja sisäistä viestintää. Sen käyttäjät voivat verkostoitua ja jakaa dokumentteja tai tietoa toisilleen. Sisällöt kertovat esimerkiksi käyttäjistä itsestään, heidän työtehtävistään, hankkeistaan, tulevista tapahtumista ja mielenkiintoisista www-sivuista.

Kaikki tieto on löydettävissä avainsanoilla.

Käyttäjää kiinnostavista asioista generoidaan automaattisesti syöte käyttäjän profiiliin, joten käyttäjä voi seurata palvelun tapahtumia paitsi omasta profiilistaan, myös valitsemassaan RSS-lukijassa. Käyttäjän toiminnoista kerätään myös syöte, joka mahdollistaa aktiivisten käyttäjien seuraamisen. Syötteitä saa koottua myös yksittäisten avainsanojen mukaan.

Gemilo Social tukee vuorovaikutusta kommentointimahdollisuudella. Lisäksi käyttäjät pystyvät liittymään erilaisiin ryhmiin. Kullakin ryhmällä on tarvittaessa esimerkiksi oma blogi, wiki ja/tai postitusilista, jolla viestiä.

Gemilon sosiaalisen median viestintäratkaisu soveltuu korvaamaan esimerkiksi nykyisin käytössä olevia oppimisympäristöjä, kuten Moodlen ja Blackboardin. Se myös päihittää monen jähmeän intranet-järjestelmän.

Kuva 1: Palvelun etusivu

Kuva 2: Profiilisivu ja syötteet

AOIR: Tutkijoiden ajatuksia Facebookista

Lauantai, Lokakuu 18, 2008

Katri Lietsala // Internet-tutkijat nostivat AOIR-konferenssissa useita haasteita, jotka liittyvät Facebookiin ja sen nykyiseen käyttöliittymään.

 • Käyttäjät eivät voi vaikuttaa syötteisiin, joita he näkevät.
 • On vaikea päättää, mitä näyttää millekin “yleisölleen” omassa profiilissaan.
 • Vielä vaikeampi on tietää, mitä muut oikeastaan näkevät omista tiedoista.
 • Yksityisyyden säätäminen on hankalaa eikä käyttäjä välttämättä ymmärrä, että yksityiseksi merkitty tieto voikin paljastua, jos liittyy johonkin Facebookin ryhmistä.
 • Käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus pitää useita profiileja samassa palvelussa (musiikifani – yliopisto-opettaja – perhetuttu – party animal = yksi ja sama ihminen, mutta useita viiteryhmiä, joissa näyttää identiteetistään eri puolia IRL).
 • Kun mielikuva itsestä on syntynyt, sen muuttaminen on todella vaikeaa jälkeenpäin.
 • Kerran jaettua sisältöä ei saa verkosta enää takaisin. Se on jo jollakulla tallessa, kopioituna.
 • Palvelun elinkaari ei välttämättä riitä koko käyttäjän elämän ajaksi, vaan ikääntyessään ihmiset siirtyvät toisiin yhteisöihin.
 • Eri ikäkausien sisältöihin on myöhemmin hankala, ellei mahdoton palata, vaikka käyttäjä niin haluaisi.

Australialaistutkimus: Mitä nuorempi, sen enemmän ystäviä verkossa

Perjantai, Lokakuu 17, 2008

Katri Lietsala // Tuoreen tutkimustuloksen mukaan 15-65-vuotiaista australialaisista jopa 69 prosentilla on jo oma profiili. Miehet ovat lämmenneet sosiaalisiin verkostoihin perustuville sivuille vähän hitaammin (69 %) kuin naiset (71 %). Myös iällä on merkitystä, sillä 17-25-vuotiailla oma profiili oli jo selkeällä enemmistöllä.

Kirsty Ann Young kertoi, että nuorilla on ainakin 50-100 ystävää, kun taas vanhemmilla käyttäjillä ystävien määrä jää yleensä 1:stä 50:een ystävään. Erityisen vähiin kavereiden määrä putoaa yli 36-vuotiailla, joilla oli online-verkostoissaan enää 1-5 ystävää, kun taas esimerkiksi 26-35-vuotiailla oli jo 20 ystävää tai enemmän. Tästä ei voi päätellä tosin ystävien määrää oikeasti, Internetin ulkopuolella.

Mielenkiintoista oli kuitenkin, että nuoret tapaavat verkon ulkopuolella paljon enemmän ystäviään kuin yli 25-vuotiaat. Lisäksi 18-25-vuotiaat australialaiset soittelivat ystävilleen kaikkein eniten puhelimitse muihin ikäryhmiin verrattuna.

Tuo on loistava huomio! Sehän kertoo, että osallistuminen sosiaaliseen mediaan ei suinkaan vähennä yhteydenpitoa verkon ulkopuolella.

Samalla tutkimustulos laittaa pakosti ajattelemaan, että vanhemmilla käyttäjillä oma sosiaalinen elämä verkon ulkopuolella ei näy välttämättä verkossa. Se on ainakin mieluisampi ajatus kuin, että sosiaalinen elämä ja vuorovaikutus vähenevät ihmisen ikääntyessä..

Ei enää jakseta tai ehditä kyläillä, tavata ihmisiä, työskennellään yksin ilman samanlaista ryhmää ystäviä kuin nuorilla on opiskelupaikoissaan?

Vaikka oma profiili onkin perusta kaikelle osallistumiselle, puolet australialaiskyselyyn osallistuneista vietti profiilissaan aikaa alle tunnin ja vain todella pieni osa, yksi prosentti, saattoi kuluttaa jopa 10-20 tuntia. Se on jo melkoinen aika pelkästään omassa profiilissa.

Ystävien profiilit kiinnostivat enemmän ja yleisin aika, jota käytettiin ystävien profiileissa, oli 1-5 tuntia (40 %).

Yleensä omaa profiilikuvaa päivitettiin useita kertoja vuodessa, mutta harvemmin kuin joka kuukausi. Profiilikuvan valintaan vaikuttavat tutkimuksen mukaan esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Kuva näyttää hyvältä.
 • Se näyttää halutun mielikuvan itsestä.
 • Esittää jotain erityistä tilannetta.
 • Sisältää itselle tärkeän ihmisen: ystävän tai oman rakkaan.
 • Mukavuustekijä: oli ainoa kuva mitä oli saatavilla.
 • Säilyttää anonymiteetin.
 • Kuva, joka ei ole itsestä, vaan edustaa, jotain mistä pitää (sarjakuvahahmo, fanituksen kohde).

Syy osallistua sosiaaliseen mediaan oli varsin selkeä: 79 % haluaa pysyä yhteyksissä kaveriensa kanssa. Kuten eräs haastatelluista oli todennut: Jos ei olisi profiilia, en tiedä mitä muuta sillä ajalla tekisin, varmasti puhelinlasku kasvaisi huimasti.

Profiileissa on toki huonotkin puolensa. Erään vastaajan mielestä profiilit ovat egojen ilmentymiä ja ennen pitkää niistä tulee yksitoikkoisia ja puuduttavaa. Pitää varmasti paikkansa sekin.