Gemilo Oy

Viestit avainsanalla ‘mikroblogi’

Sosiaalisen median ratkaisut yrityksille

Tiistai, Maaliskuu 8, 2011

Katri Lietsala // Gemilo luottaa toteutuksissa paitsi kovaan teknologiatiimiin, myös Gemilo Socialiin. Gemilo Social on suomalainen järjestelmä, joka yhdistelee lukuisat sosiaalisen median ominaisuudet samaan palveluun helpottamaan työntekoa ja auttamaan yritystä niin sisäisessä kuin ulkoisessa viestinnässä.

Gemilo Socialin tärkeimpiä ominaisuuksia on sähköinen työpöytä. Näkymät voidaan muokata henkilölle, yksikölle, tiimille ja miksei vaikkapa vain yksittäiselle hankkeellekin. Gemilo Socialin erikoisuutena on myös teknologian räätälöitävyys niin, että eri ominaisuuksista saadaan koottua tarvittavat osiot asiakkaalle.

Gemilo Socialin sivusto on jatkossa osoitteessa http://www.gemilosocial.fi/. Alustan monikielinen käyttöliittymä toimii jo suomeksi, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi ja norjaksi, mutta markkinointisivustosta tehtiin ajan säästämiseksi nyt alkuun englanninkielinen. Annamme mielellämme lisätietoja suomeksi, jos kiinnostuit. Tilaa meiltä esittelykäynti tai online-esittely verkossa.

Sähköinen työpöytä sosiaalisen median ominaisuuksilla päihitti wikin ja Google Docsin

Yritykselle soveltuvien online-työkalujen kehittäminen aloitettiin Gemilossa tilanteessa, jolloin sosiaalisesta mediasta oli alettu vasta puhua. Syy oli varsin yksinkertainen. Olimme ottaneet käyttöön jo omassa yrityksessämme wikin, mutta se tuntui riittämättömältä työkaluksi sisäiseen viestintään ja materiaalihallintaan.

Päätimme etsiä wikiä korvaavaa tai täydentävää järjestelmää. Tarjolla oli yksittäisiä ominaisuuksia erillisissä palveluissa, mutta ei valmista kokonaisuutta, joka yhdistäisi tärkeimmät työkalut yrityksen käyttöön.

Tuntui hullulta, että olisi pitänyt luovuttaa tärkeimmät tiedot Google Docsiin ja ajanhukalta käyttää lukuisia eri palveluja, joista jokainen vaatisi erillisen kirjautumisen ja pirstaloisi yrityksen liiketoiminnalle tärkeät tiedot tuntemattomille palveluntuottajille.

Varsin nopeasti huomasimme kaipaavamme esimerkiksi:

  • enemmän mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen yrityksen sisällä ja nopeaa kommentointia
  • keinoja jakaa tiedostoja ja niiden tausta-aineistona olevia liitetiedostoja sekä erilaisia aineistoihin liittyviä merkintöjä
  • tapoja suodattaa sisältöjä ihmisten, hankkeiden ja päivitysten ajankohtaisuuden mukaan.

Nykyisin lista Gemilo Socialin ominaisuuksista on jo varsin pitkä.

Gemilo Social on meillä käytössä koko ajan. Sillä on korvattu mm. yrityksen wiki, yrityksen sisäinen mikroblogi, sisäiset blogit, projektien, tehtävien ja aineistojen hallintajärjestelmä, jaettu tapahtumakalenteri ja julkisen www-sivuston julkaisujärjestelmä.

Englanniksi vastaaviin palveluihin viitataan usein sanoilla enterprise collaboration tai networked enterprise platform.

***

Gemilo etsii kumppaneita myymään Gemilo Socialia ja toteuttamaan yhteishankkeita. Otathan yhteyttä.

Viestinnän ja kollaboraation vuosi 2011

Tiistai, Tammikuu 18, 2011

Tomi Terentjeff // Tavat tehdä yhdessä töitä ja viestiä verkossa ovat muuttumassa, mutta moni organisaatio silti miettii, uskaltaako harpata uusiin viestintä- ja toimintatapoihin. Alla on listattu mielestämme nousevia trendejä vuodelle 2011:

Osallistuminen ja osallistaminen verkossa

Työntekijät ja asiakkaat osallistuvat yhä enemmän yrityksen tai julkisen organisaation palveluntarjonnan ja toiminnan kehittämiseen. He voivat jakaa kehitysehdotuksia ja myös kertoa mielipiteensä jo jaetuista ideoista.

Ideointi- ja palautejärjestelmät mahdollistavat, että yritys pystyy käsittelemään, lajittelemaan ja jatkotyöstämään ehdotukset eikä ainoastaan vastaanottamaan niitä. Erityisesti asiakkaiden osallistaminen yrityksen tarjonnan kehittämiseksi on jo jonkin aikaa ratkaissut, kuka menestyy ja kuka ei. Jossain vaiheessa yritykset vain ehtivät unohtaa, että asiakasta tulee kuunnella.

Verkossa osallistuminen on helpompaa uusien työkalujen ansiosta, jolloin isoimpana haasteena on organisaation oma toimintakulttuuri ja lopulta se, kokeeko asiakas yrityksen niin kiinnostavaksi, että haluaa antaa palautetta.

Avoimuus

Aiemmin yritykset ja julkishallinnon organisaatiot jakoivat tietoa need-to-know-mallilla: tietoa jaetaan jos se on pakollista. Sosiaalinen media on muokannut toimintatapoja avoimempaan suuntaan. Sisältöjen avoimuus tekee asioista – ja ihmisistä – helpommin löydettäviä. Työntekijäprofiilit, asiakasprofiilit, hankeprofiilit, henkilökuvaukset ja päivittyvä sisältövirta mahdollistavat, että erilaista informaatiota aletaan jakaa avoimemmin organisaation sisällä, mutta myös ulospäin.

Wiki-sivut auttavat yhdessä työskentelyyn pelkän jakamisen ja lukuoikeuksien sijasta. Kun osa keskusteluista aiemmin hukkui ihmisten sähköposteihin, nyt nekin saadaan talteen, koska keskustelut käydään sisällön yhteydessä. Samalla sähköpostin määrä vähenee. Jakaminen onnistuu hyvillä työkaluilla intuitiivisesti.

Ennemmin tai myöhemmin vasen käsikin tietää, mitä oikea tekee. Tämä taas tekee hyvää liiketoiminnalle, koska vain silloin toiminta voi tehostua.

Vuorovaikutus helpottuu

Yksisuuntaisesta viestinnästä siirrytään kaksisuuntaiseen viestintään, joka mahdollistaa keskustelun. Yritysten sisäiset blogit, joissa on mahdollisuus kommentoida ja ottaa kantaa, ovat edelleen trendi 2011. Blogi korvaa monessa paikassa sähköpostitse jaetun tiedotteen tai tiedotekoosteen. Keskustelemaan ei tarvitse siirtyä keskustelufoorumille, vaan kommentointi onnistuu myös heti sisältöjen yhteydessä.

Henkilökohtainen

You See What You Want – eli näet vain itsellesi olennaista tietoa. Koska avoimuus lisää jaetun sisällön määrää, on vaarana, että yritysten viestintä- ja vuorovaikutuskanavat täyttyvät kohinasta. Yhä useampi valitsee tästä syystä sosiaalisen median ratkaisun, jotta käyttäjä voi tehdä henkilökohtaisia valintoja ja suodattaa itselleen tärkeän informaation esiin.

Kuluttajapalveluista ominaisuuksia yrityspalveluihin

Vapaa-ajalla käytettyjen verkkopalveluiden parhaita ominaisuuksia  aletaan kaivata työympäristöön. Esimerkiksi yrityksen sisäinen mikroblogi yleistyy, jotta työntekijät voivat jakaa nopeasti tilapäivityksiä ja pikaviestejä ilman, että yrityksen liiketoimintasalaisuudet vaarantuvat.

Etenkin isommissa yrityksissä työntekijä-profiili rakennetaan huolella, jolloin henkilökohtainen profiili onkin jo osaamisprofiili. Se auttaa löytämään oikean asiantuntijan aiempaa nopeammin. Osaaminen merkitsee enemmän kuin sosiaalisen verkoston tai organisaatiorakenteen kuvaaminen.

Yhteisöllisyys

Yrityksen sisäiset “facebookit” tulevat lisäämään yrityksen yhteisöllisyyttä ja yhtenevyyttä, mutta teknologia yksin ei riitä, vaikka se olisi miten sosiaalista mediaa. Tarvitaan uskallusta, motivaatiota ja toimintatapojen muutoksia. Työympäristö ja työtavat ovat olennaisessa osassa siinä, miten työntekijä viihtyy työpaikallaan. Nopeat keskustelut, osallistuminen, vuorovaikutus, tiedon läpinäkyvyys, tekijöiden tunnistaminen ja monet muut seikat tekevät työpaikasta työyhteisön, jossa kaikki puhaltavat yhteiseen hiileen.

Seuranta kaikkialla

Yritykset, julkisorganisaatiot, kunnat ja valtio siirtyvät pelkästä sosiaalisen median seurannasta proaktiiviseen toimintaan, jossa halutaan järjestää helppo oma verkkoympäristö keskusteluja ja sisällön keräämistä varten. Moni herää vasta huolehtimaan, että on paikalla osallistumassa myös sivustonsa ulkopuolisiin palveluihin, jotta reagointiaika lyhenisi. Työntekijän ja asiakkaan äänelle annetaan tilaa enemmän, koska on turvallisempaa saada palaute omassa ympäristössä ja myös nopeampaa reagoida siihen kuin yrittää seurata, puhutaanko yrityksestä ja sen palveluista jossainpäin nettiä.

Yrityksen oma intranet tarjoaa sisältövirtoja, joista käyttäjät pääsevät valitsemaan, mitä niistä haluavat seurata. Johtajalla on erilainen työpöytä-näkymä seurantaa varten kuin työntekijällä, mutta seuratakseen työpaikan asioita, kumpikin tarvitsee räätälöidyn näkymän.

Seurannan nopeuttamiseksi sivustoille tuodaan ja niiltä viedään syötteitä, joista aletaan puhua sisältöinä. Pikkuhiljaa käyttöliittymissä yksinkertaistetaan sisällön siirtäminen paikasta toiseen niin, ettei käyttäjän tarvitse enää miettiä, mitä tarkoittaa vieraankuuloinen sana syöte (feed) tai syötteiden agregointi. Sisältöjen lisäksi seurataan ihmisiä.

Välittömyys

Sähköposti on ajatonta, muttei välitöntä. Nopeat keskustelut verkossa ovat nouseva trendi. Chatin, mikroblogin ja kommentoitavien sisältösivujen ja sisältövirtojen avulla saadaan edistettyä työntekoa. Samalla kerrytetään yrityksen tietämystä, ja keskustelua seuranneet oppivat keskustelusta aina jotain uutta. Keskusteluiden siirtäminen pois sähköpostista lisää myös avoimuutta ja osallistumista ja auttaa kerryttämään hiljaista tietoa näkyväksi. Työntekijä ja johto tietävät paremmin, missä mennään, kun tarjolla on välitöntä tietoa, mutta myös sisältöjä, joihin voi palata.

Monella on liikkuva työ ja markkinat ovat globaalit. Tämän vuoksi työaineistoihin halutaan päästä mistä tahansa maailman kolkasta, jossa on verkko. Sekin on osa välittömyyttä. Mobiilisti palveleminen on edelleen ajankohtaista.

Läsnäolo ja aitous

Monelle ihmiselle voi olla yllättävän iso shokki olla läsnä ja saavutettavissa – nähtynä. Tähän muutosvastarintaan kannattaa varautua. Toisaalta monille ihmisille oman organisaation ulkopuoliset sosiaaliset verkostot tuovat tarvittavan lisäavun yritystoiminnan kehittämiseksi ja parantavat tiedonkeruuta. Pienyrittäjillä verkostot tukevat työssäjaksamista.

Aitous on hyvä trendi, mutta vaatii opettelua. Jopa virheet voidaan antaa anteeksi, kunhan niitä ei yritä kieltää. Paljon tunteita herättävissä asioissa vastareaktiot voimistuvat: ihmisten on helppo vihata ja puolustaa netissä. Se ei silti ole tae käytännön toimista netin ulkopuolella. Tämä voi osalle yrityksiä olla helpotus, koska reaktio ei heijastukaan ostopäätökseen.

Fragmentoituneesta koottuun

Verkko on täynnä erilaisia työkaluja kollaboraatioon ja viestintään. Ikävä kyllä tieto yhä pirstaloituu eri järjestelmiin, käyttäjätunnuksia saattaa olla lukuisia ja pahimmillaan yritys ei pysty enää valvomaan tietoturvaa tai liikesalaisuuksiensa säilymistä. Työntekijät ottavat ulkopuolisia palveluja käyttöön tuskastuttuaan organisaatioiden omiin, vanhentuneisiin järjestelmiin.

Monessa yrityksessä on liuta järjestelmiä, mutta ne eivät palvele kunnolla, koska niistä puuttuu tehokas tapa yhdistää tietoa ja tietovirtoja päätösten ja toiminnan tueksi. Jatkossa yritykset keskittyvät tilaamaan järjestelmän, joka sisältää kattavasti yrityskäyttöön kaiken tarvittavan. Kyse voi olla järjestelmän omista ominaisuuksista tai joukko integrointeja.

Yllä olevat asiat ovat lähtökohtana omalle tuotteellemme Gemilo Socialille. Olemme kehittäneet sitä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Gemilo Socialin uusin versio etusivusta sisältää esimerkiksi nopeat keskustelut (kommentointi ja mikroblogi), aineistojen yhteismuokkauksen (wiki-sivut) ja sisältövirran, joka näyttää sisäiset päivitykset käyttöoikeuksien mukaan kullekin käyttäjälle (työpöytä, syötteet).

Social

Taskubileet Twitterissä

Perjantai, Tammikuu 15, 2010

Katri Lietsala // Mikä on arviolta 4 000 suomalaisen nettisivusto, joka saa ilmaista mediatilaa lähes yhtä paljon kuin yli miljoonan täysi-ikäisen suomalaisen käyttämä Facebook? Vastaus on Twitter. Tosin todellista yleisöä voi olla huimasti enemmän kuin käyttäjiä, sillä sisältöjä voi katsella myös kirjautumatta sisään.

Eilen illalla alkoi Twitterissä Taskubileet, jotka perustuvat risuaidalla eli hashtagilla merkittyyn samaan sanaan (#taskubileet). Risuaita yhdistettynä avainsanaan on Twitterissä tyypillinen tapa kerätä käyttäjiä yhden teeman äärelle, koska  Twitterin käyttöliittymä ei anna teknisesti muita vaihtoehtoja.

Taskubileet-risuaidan idean sai tuoreesta Savon Sanomien Twitter-artikkelista ja MemeGroupista tuttu viestintäkonsultti Kristiina Pääkkönen. Sain asialle vahvistuksen, kuinka ollakaan, Twitterissä, kun tviittasin kysymykseni Kristiinalle. Kristiina kertoi Twitter on kuin cocktailkutsut -vertauksen olevan amerikkalaisperua.

Yhdistävää tviittailupaikkaa ei ole ollut pelkkään yleisrupatteluun suomalaiskäyttäjille, joten taskubileiden idea on hyvä. Sovitaan yhteinen sana ja löydetään siten kaikki teemasta kiinnostuneet samaan virtuaalitilaan. Samalla tavoin on toimittu esimerkiksi tapahtumissa. Annetaan oma risuaita ja osallistujat voivat sen avulla kommentoida tapahtumaa livenä Twitterissä ja jakaa kokemuksia myös salin ulkopuolelle välittömästi.

Taskubileet nousi Skandinavian Twitter-trendeissä Twirus.comissa eilen kakkoseksi ohi jopa Innovaatiojunan ja liki Haitin katastrofia.

Tviitti millä määrällä Suomessa nousi Twitter- Skandinaviassa -trendiksi tammikuussa 2010

Tviitti millä määrällä Suomessa nousi Twitter- Skandinaviassa -trendiksi tammikuussa 2010

Bileitä ei vietetä vielä järin monen taskussa, joten trendiksi saa nousemaan varsin pienen joukon jutut. Eilisten taskubileiden sisällöistä itselleni jäi mieleen avoin Spotify-lista, joka näytti sisältävän kaikkea mahdollista Paula Koivuniemestä Megadethiin. Lisäsin sinne The xx:n Islands.

Muutama käyttäjä näytti saaneen ilmaisen Spotifyin Taskubileisiin osallistuneiden ihmisten avulla tai seuraajia Twitterilleen, joten ei huono saldo, vaikka yleisesti keskustelun sisällöt vaikuttivat samalta kuin monissa cocktail-tilaisuuksissakin, joissa halutaan näkyä, tutustua ja siemailla jotain pientä. Jutustelua ja hauskanpitoa siis – tässä tapauksessa kaikille halukkaille eikä vain kutsuvieraille.

Maailmanlaajuisesti Twitterillä on arviolta 45 miljoonaa käyttäjätunnusta, mutta miten moni niistä on käytössä oikeasti, sitä en tiedä. Loistavasti markkinoitu palvelu joka tapauksessa jo Suomessakin, vaikka ei kyllä minusta sentään niin hyvä alusta, että siitä olisi kaiken alkujuureksi niin kuin Jeff Bullas ennakoi.

Parhaat paimentavat Twitterissä fanit liikkeelle

Maanantai, Marraskuu 16, 2009

Katri Lietsala // Tein huvikseni Twittersheepillä englanninkielisiä hakuja, jotta ymmärtäisin paremmin, mikä palvelun juju on.

Jos laittaa Twittersheepissä hakusanaksi LOL, isoimmalla mahdollisella tekstityypillä ilmestyy Jonathan R. Knight. Tunnustan: Piti googletella, kuka kumma on Jonathan R. Knight, joka totesi Twitterissään tänään seuraavasti:

- Viestittely Twitteriin on kuin sohisi mehiläispesään. Pikkutönäisy ja parvi alkaa kuhista. (Engl. Posting on twitter is like poking a bees nest. One little nudge and all the honeys come swarming!) – Jonathan R. Kinght, NKOTB, Twitter 16.11.2009 -

Jonathan R. Knightin Twitter

New Kids On The Block -bändin artisti ei ole sosiaalisessa mediassa itsekseen liikkeellä. Bändi on laittanut pystyyn varsin monipuolisen sivuston, jonka fanipuoli on toteutettu Ningillä. Entiset pojat livertelevät Twitterissä ja videobloggailevat sivustollaan, vaikka välillä heruu kiitosta faneille myös tekstinä blogissa.

NKOTB oldies on Jing

Kirjoitin aiemmin suomalaismedian twittereistä. Pehmennän viestiä sen verran, että eihän seuraajien määrä yksinään kerro, onko oma Twitter menestynyt vai ei. Yritykselle tärkeämpää voi olla saada aikaan aitoa keskustelua ja läsnäoloa, joka johtaa kauppoihin, asiakasuskollisuuteen tai kenties luotettavampaan, helpommin lähestyttävään brändiin.

Sanomalehdille, tv-kanaville ja aikakauslehdille Twitter saattaisi toimia palautekanavana, tapana kerätä juttuideoita tai tausta-aineistoa laajempiin juttukokonaisuuksiin. Odottelen elävää esimerkkiä. Jaa ihmeessä, jos tiedät.

Twitteriä sovelletaan sujuvasti

Keskiviikko, Toukokuu 27, 2009

Katri Lietsala // Sosiaalisen median palvelu Twitter on helppo tapa luoda henkilö-, yritys- tai palvelukohtainen syöte. Veikkaan, että peruskäyttäjälle Twitter on jopa helpompi sekä ymmärtää että ottaa käyttöön kuin moni syötelukijoista, joissa pitäisi kuitenkin osata yhdistää sivu, jolla syöte on, ja syötelukija, johon sisällön haluaa tilata.

Twitterissä kaikki tehdään samassa palvelussa eikä käyttäjän tarvitse ymmärtää koko syöte-sanaa, kunhan päättää, ketä haluaa seurata (follow) ja osaa tiivistää 140 merkkiin kaiken tarvitsemansa.

Kokosin aiemmin yhteen 12 tapaa soveltaa Twitteriä ja avaan niitä nyt hieman lisää.

Viihde kiinnostaa kaikkialla – niin myös Twitterissä. Kuningatar siellä jo on (1. henkilökultti), samoin julkkispariskuntia, kuten Ashton ja Demi kuittailemassa toisilleen (2. henkilökohtaiset suhteet) sekä tietysti media (3. sisältötärpit ja nostot lisäyleisön houkuttelemiseksi), joka näistä julkimoista kirjoittaa tai tekee myös omasta itsestään osan mediaa, kuten Digitytöt (328 seurattavaa, 299 tilaajaa).

Kyllä, Seiskakin on jo paikalla (0 seurattavaa, 10 tilaajaa), ja koko joukko muita suomalaismedian edustajia on avannut Twitterinsä.

Vaikka päällisin puolin Twitter vaikuttaa henkilökohtaiselta mediamonologilta, yritykset ovat ottaneet aika hienosti palvelun käyttöön. Twitteriä käytetään myös politiikkaan (4. vaikuttaminen).

Tykästyin Dellin Outlet-Twitterin ideaan (5. markkinointiviestit, 6. tarjoukset) ja tapaan, jolla Whole Food Market ottaa huomioon asiakkaansa Twitterissä ei vain yhdellä, vaan monella erilaisella Twitterillään (7. palautekanava). Missä ovat suomalaisten kauppojen tarjous-Twitterit? Tjäreborgin Twitter on alku, mutta ei vielä toimi.

Twitteriin voi myös tuoda yhdistelmäsyötteen, kuten Yle-uutisoinneille on tehty (8. seuranta ja tarkkailu) tai ylipäätään viestittää toiminnastaan niin kuin esimerkiksi Unicef tai alkaville yrittäjille suunnattu YritysHelsinki tekevät Twitterissään (9. tiedottaminen).

Sosiaalinen media näyttää kestävän vapaamuotoisemman viestinnän, jossa hoidetaan samalla kanavalla kiitokset yritysvieraille ja palvelun bugi-ilmoitukset (10. brändin hallinta). Tästä on hyvä esimerkikki vaikkapa Fruugo, joka luo yrityskuvaansa Twitterillä. Twitterillä on myös etsitty työntekijöitä (11. rekrytointi), näin ainakin Digitytöt tekivät hakiessaan markkinointiassistenttia.

140 merkkiin mahtuu hyvin muistiin oivallus, tärkeä linkkivinkki, viimeksi luettujen kirjojen nimet. Jos haluat kokeilla Twitteriä muistilistana, niin tähän on ihkaoikea apu-sovelluskin nimeltä Remember the milk (12. muistiinpanot).

Myös Gemilolla on Twitter, mutta arki on osoittanut, ettemme ehdi ylläpitää huimaa päivitysvauhtia. Tomin, Arton ja minun Twitterit pysyvät ehkä paremmin tahdissa. Tämä yritysblogi on edelleen tärkein kanava, ja siinäkin on ollut kiireiden vuoksi hieman taukoa.