Gemilo Oy

Viestit avainsanalla ‘media’

Kun blogilla on merkitystä

Torstai, Lokakuu 16, 2008

Katri Lietsala // Bloggaajan ja online-yhteisöjen äänestä tulee voima oikein käytettynä. Kiinassa se on väylä tasa-arvoisempaan maailmaan ja vapautuneempaan keskusteluun, jolla alkaa olla vaikutusta myös päätöksentekijöihin.

- Bloggaus tosin on kutsumatonta ja epävirallista osallistumista esimerkiksi ulkomaan politiikkaan. Tähän perinteinen media ei tarjoa mitään väylää. – Junhao Hong -

Hongin mukaan Kiinasta kuuluu kolmenlaisia ääniä: ensimmäinen on perinteisen massamedian ääni, toinen ulkoministeriön ääni, joka on useimmiten “no comments” ja kolmas ääni, joka on verkon ääni (engl. online-voice). Vaikka blogille ei välttämättä olisi vaikutusta, on silti tärkeää saada ääni kuulumaan, koska se on askel kohti kuulluksi tulemista.

Hong puhui AOIR-konferenssissa Kööpenhaminassa. Rohkeasti.

Johdanto sosiaaliseen mediaan

Keskiviikko, Kesäkuu 11, 2008

Kirjan kansi

Katri Lietsala // Vihdoin työ on tehty ja Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy kirja tuli ulos painosta. Esa Sirkkusen ja minun kirjoittamani kirja on samalla Hypermedialaboratorion vetämän Parteco-hankkeen loppurapotti.

Esittelemme kirjassa sosiaalisen median määritelmän ja listaamme sosiaalisen median palveluihin liittyviä lajityyppejä, genrejä. Lisäksi pohdimme muun muassa osallistumistaloutta ja ansaintatapoja, joita sosiaaliseen mediaan liittyy. Kirjassa on myös kolme tapaustutkimusta, joissa tarkastelleen Star Wreckin tekijöiden, Apureportterien ja Image-bloggaajien tapoja osallistua.

Koska aineistoon karttui ohimennen katkelmia menneistä, kirjassa hahmotellaan myös lyhyesti suomalaisen sosiaalisen median historiaa. Pahoittelut kaikille, jotka kokevat mahdollisesti jääneensä liian vähälle huomiolle tai unohduksiin. Toivottavasti voit täydentää historiaa wikissä. Wiki poikkeaa Wikipediasta siinä, että täydennyksiä toivotaan ensisijassa tekijöiltä itseltään, koska aineistoa saatetaan käyttää myös jatkotutkimusten materiaalina.

Innovaatiosta ja ideamarkkinoista kiinnostuneille suosittelen tutkija Mikko Ahosen kirjoittamaa kappaletta.

Kun tutkimushankkeelle haettiin kaksi vuotta sitten rahoitusta Tekesistä, tilanne oli aika lailla toinen kuin nykyisin. Sosiaalisesta mediasta oli vain pari merkintää ja Web 2.0. jylläsi käsitteenä, samoin termi crowdsourcing. Paljon on tapahtunut kahdessa vuodessa. Huimasti oikeastaan.

Kirjaa voi ostaa Granumista tai lukea ilmaiseksi verkosta (pdf, wiki).

Sosiaalisen median optimointi

Tiistai, Lokakuu 2, 2007

Katri Lietsala // Gemilossa on mietitty viime aikoina, miten parantaa verkossa näkyvyyttään. Rohit Bhargava tiivisti blogissaan viiden kohdan listan, jolla optimoida sosiaalisesta mediasta saatavat tulokset. Lista on seuraavanlainen (suomennokset omiani):

1. Paranna linkittymistäsi. Increase your linkability.
2. Helpota avainsanoitusta ja kirjanmerkkien keräämistä. Make tagging and bookmarking easy.
3. Palkitse saapuvat linkit. Reward inbound links.
4. Anna sisältöjesi virrata. Help your content travel.
5. Rohkaise kerrostumien ja yhdistelmien luomista. Encourage the mashup.

Puhuin tänään samasta aiheesta, sosiaalisen median optimoinnista, media-alan ihmisille Himoksella. Käydyt keskustelut olivat todella mielenkiintoisia, mutta samalla tuli mieleen, että sanomalehdet ovat tottuneet myymään palstamillimetrejä eikä ilmoitusmyyjiä ole osattu vielä opastaa, miten kaupata verkkomainontaa asiakkaille. Epäilen, että myös tuotteistus on tältä osin tekemättä. Liian moni laskeskelee vain bannerien kokoa ja näyttökertoja.

Paikalla olleita näytti mietityttävän, onko media massalle vai yksilölle tarkoitettua viestintää. Henkilökohtaisesti olen samaa mieltä kuin takarivin mies: Joukkoviestintä ei tavoita, jos sen viesti ei henkilökohtaisesti kiinnosta riittävästi. Verkossa riski kadottaa oma asiakas on vielä suurempi kuin aamiaisella, jossa kilpailija ei pääse yhtä helposti nakertamaan huomiota.