Gemilo Oy

Python tukee ketterää web-ohjelmistokehitystä

Tomi Terentjeff // Valitessa alustaa web-sovelluskehitykselle on tärkeää, että alusta tukee nopeaa ohjelmistokehitystä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi:

 • mahdollisimman vaivatonta relaatiotietokantataulujen rivien muuntamista ohjelmiston olioiksi (object-relational mapping, ORM),
 • luettavuutta parantavan model-view-controllerin (MVC) mallin mukaisen rakenteen asettamista sovelluskoodille ja
 • automaattista toiminnallista testausta.

Ohjelmistokehityksen perinteinen koodaa-käännä-testaa -sykli on siis tehtävä mahdollisimman nopeaksi ja automatisoiduksi, jotta voidaan puhua ketteryydestä. Ohjelmointikielistä tähän soveltuvat hyvin tulkattavat kielet Python, Ruby ja PHP. Tulkattavien kielten tapauksesa, toisin kuin esim. staattisessa Java-kielessä, syklistä häviää kokonaan pois vaihe käännä.

Ruby-kieltä on pidetty yhtenä suurimpana kynnyksenä ottaa käyttöön Ruby on Rails (RoR) webohjelmointikehykseksi. Kehyksen pohjalla oleva Ruby-kieli ei ole kovinkaan suosittu RoRin ulkopuolella (alle 500 projektia Freshmeat.net:ssä), kun taas Python-ohjelmointikieli (yli 3000 projektia Freshmeat.net:ssä) on ohjelmoijien keskuudessa suosittu myös web-ohjelmoinnin ulkopuolella, minkä ansiosta valmiita ohjelmistokirjastoja sekä kieltä valmiiksi taitavia ohjelmoijia on paremmin saatavilla.

Esimerkiksi Googlessa Pythonia käytetään laajasti, sen ollessa nykyisin mm. Googlen App Enginen ainoa tuettu ohjelmointikieli.

Python on kielenä helppo oppia etenkin, jos omaa ohjelmointitaustaa jostakin oliokielestä. Tällöin webkehitykseen vaadittavat perustaidot on opittavissa viikossa. Se onko Python kielenä parempi tai mukavampi kuin Ruby on pitkälti makuasia. Molemmista löytyy hyvät ja huonot puolensa.

Tällä hetkellä järkevän tekniikan valitseminen websovelluskehitykseen on siis lähinnä valinta Ruby- ja Python-kielten välillä. Valintamme on kallistunut Pythoniin, koska se on suositumpi avoimen lähdekoodin maailmassa myös web-ohjelmoinnin ulkopuolella jolloin uudelleenkäytettäviä kirjastoja sekä osaamista on paremmin saatavilla.

Web-kehitykseen Python-kielellä on tarjolla useita vaihtoehtoisia sovelluskehyksiä, joista tällä hetkellä suosituin taitaa olla Django. Djangon huono ja hyvä puoli on sen “kiinteys” sen eri osien osalta. Django käytännössä pakottaa käyttämään sen omaa ORM:ia tietokantakoodille, mutta toisaalta automatisoi joidenkin yksinkertaisten web-ohjelmiin liittyvien koodien generointia.

Käyttämämme Pylons-alustan perusidea on komponenttien joustavuus. Pylonsin pääfilosofiana on koota yhteen parhaat komponentit Python-webkehitykseen liittyen sekä mahdollistaa niiden helppo vaihtaminen halutessa. Pylonsin tekevät käteväksi esimerkiksi Pylonsin oletuksena käyttämä SQLAlchemy ORM, Mako-template-kieli ja FormEncode-lomakevalidaattori.

Be Sociable, Share!

Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Yksi kommentti viestiin “Python tukee ketterää web-ohjelmistokehitystä”

 1. Jaakko:

  Jou Tomi,

  Hyvää pohdintaa aiheesta. Täydentäisin hieman Django/Pylons pohdintaa: vaikka Django on kieltämättä pylonsia monoliittisempi, se on lähempänä valmista CMS-moottoria ja siten tarjoaa moneen tarpeeseen paljon valmista “avaimet käteen” -periaatteella. Ylläpitonäkymät ym. pitävät huolen, että kun kerran on Djangon valinnut niin ei tarvitse päätään teknologiavalinnoilla vaivata.

  Kun tarpeet sitten taas ovat jotain muuta kuin mihin Django taipuu, voi sormi sen kanssa sitten ehkä helpommin mennäkin suuhun. Djangon etuna voitanee pitää myös todella kattavaa dokumentaatiota, joka madaltaa monella kynnystä ottaa kehys käyttöön.

  Ei varmasti ole epäselvyyttä, että sekä python että ruby ovat ohjelmointikielinä huomattavasti elegantimpia ja usein toivottavampia kumppaneita kuin esimerkiksi Java. Monessa paikoin valmiit, hyväksihavaitut kirjastot ja toki historian painolastikin voivat jopa pakottaa Javan käyttöön: ketterämpää kieleen vaihtaminen toisi kohtuuttomasti lisäkustannuksia. Eipä siis ihme, että esim. Java-virtuaalikoneen päälle on portattu kovaan tahtiin mm. Pythonia toimivaksi (Jython), liekö myöskään sattumaa, että Scala pöyrii juuri tällä alustalla.

Kommentoi