Helppokäyttöinen Gemilo CRM tuloksen tekijöille

Gemilo CRM parantaa myynnin tuloksia. Pilvipalvelu helpottaa myyntiä, myynnin johtamista, myyntitoiminnan kehittämistä ja myyntiseurantaa. CRM sisältää henkilörekisterin, joka auttaa hallitsemaan henkilötiedot asianmukaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Ole huolellinen ja luotettava toimija. Ota henkilötiedot myynnissä haltuun täsmällisesti ja tavalla, jolla on helppo osoittaa omat henkilötietojen käsittelytavat myös myynnin osalta.

Selkeä Gemilo CRM

Helpottaa myyjän työtä merkittävästi.

 • Palvelu toimii mobiilisti.
 • Myyjien kanssa (!) suunnitellut selkeät käyttöliittymät.
 • Asiantuntija-avun saaminen tarjousvaiheessa
Johto saa reaaliaikaisen kokonaiskuvan kaupoista.
 • Myynnin tilastot valmiina: myyjittäin, yksittäin, koko organisaatio.
 • Milloin tahansa tarkastettavana myös ne kaupat ja liidit, joita vasta lämmitellään.

Tietosuojavaltuutettu yhtiössänne on innoissaan esimerkiksi näistä GDPR-työkaluista.

 • Sisäinen vastuunjako ja ketkä käsittelevät henkilötietoja näkyy käyttöoikeuksista
 • Vain tunnistetut käyttäjät näkevät henkilötietoja.
 • Valmis prosessi henkilötietojen uudenlaisten käyttötapaideoiden käsittelylle
 • Erotetaan kontaktit, jotka ovat asiakkaita ja jotka eivät vielä ole
 • Henkilötietojen käsittely -dokumenttipohjat, PIA, selosteet käsittelytoimista
 • Kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelijän kanssa (ulkoistukset)
 • Yhteistyösopimukset-salkku
  • sopimuksittain tarkastettavissa, mitä sovittiin ja millä perusteella
  • kaikki sopimukset helposti tarkastettavissa tarvittaessa.

Taloushallinto tykkää.

 • Laskutuksen tuki erinomainen, myös rajapinta taloushallinnan ohjelmistoon tarvittaessa!

Monikielinen Gemilon CRM-ohjelmisto on GDPR-yhteensopiva.

Gemilon ohjelmisto on yhtenäinen paikka henkilörekisterin ylläpitoon. Sen avulla saat erotettua, ketkä yhteyshenkilöistä ovat jo asiakkaita ja ketkä vasta potentiaalisia liidejä.

CRM mahdollistaa henkilötiedon pseudonymisoinnin niin, että tarvittaessa voidaan vielä selvittää, kenestä henkilöstä on kyse, mutta avain on vain muutaman henkilön hallussa. Tästä on etua yhtiöille, jotka haluavat hyödyntää henkilötietoihin liittyvää, jo kerättyä dataa liiketoiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja ei enää tunnisteta, mutta arvokas data voidaan pitää tallessa.

Valmis tehokas ratkaisu säästää myyjän aikaa

Unohda excelit ja vaikeakäyttöiset asiakashallintajärjestelmät.
Hyödynnä kustomoidut tarjouspohjat omalla brändi-ilmeellänne.

Tukee myynnin ja myyntitoiminnan johtamista.

 • Myyntisuppilon täyttäminen ja tyhjentäminen (liidit, prospektit, ei potentiaaliset, kaupat)
 • Vakioidut ja kopioitavissa olevat tarjouspohjat yhtiönne omalla brändi-ilmeellä
 • Myyjän oma "dashboard" eli työpöytä
 • Myyntiraportit kaupoista ja myyjän myyntiaktiivisuudesta
 • Myynnin viikkopalaveri, myynnin kvartaalikokoukset ja myynnin vuosikokous
 • Myyjittäin myyntipalaverit (tuloksellisuus)
 • Myyntipalaverit asiakkaiden kanssa
 • Asiakasrekisterit, asiakasryhmät, osoitelistat (lupien hallinta)
 • Nykyisten asiakkaiden hoitaminen
 • Markkinakartoitukset ja asiakaskyselyt
 • Myynnin edistämisen suunnittelu ja toteutus yhdessä markkinoinnin ja viestinnän kanssa (myynnin tukiprojekti, messut, tapahtumaosallistumiset)
 • Myynnin edistämisen suunnittelu liiketoimintaa kehittämällä (johdon, myynnin, tuotannon, asiakaspalvelun yhteiset tapaamiset ja tuotteistus, strategiatyö)
 • Myyjien valmentaminen (ohjeistus, kurssit ja koulutuspäivät)

Hinnoittelusta helpompaa.

Onko myyjillänne ollut vaikeuksia tai hidasta selvittää, millä hinnalla tuotteita tai palveluja myydään?

Gemilo CRM - myynnin työkalu

 • Omat hinnastot
 • Asiakkaiden omat hinnastopohjat
 • Tuote- ja palvelukatalogit
 • Erilaiset laskelmat, joista voidaan seurata maksuerät. (optio)
 • Sopivan hinnan ja kateprosentin laskeminen (optio)

Soveltuu jälleenmyyjien ja omien myyjien myyntityöhön.

Gemilo CRM:n erinomaiset myynnin työkalut integroitavissa sähköiseen taloushallintaan ja ERP-ratkaisuun.

Kerro Gemilon myyntiin, mihin järjestelmiin järjestelmä tulisi integroida. Me kerromme, mitä se maksaa ja missä ajassa oma osuutemme onnistuu.

Olemme olleet tähän asti aina edullisempi osapuoli integraation toteutuksessa verrattuna alkuperäisen jo käytössä olevan ohjelmiston toimittajaan. Hankintabudjettia suunniteltaessa kannattaa olla ensin yhteydessä nykyiseen toimittajaanne, jotta tiedätte integraation toisen osapuolen kustannukset.

ASIAKKAAT SUOSITTELEVAT

Etene toteutuneista tarjouksista ja tilauksista sopimushallintaan. Kerää puitesopimus-asiakkailta ehdotukset järjestelmässä tarjousten pohjaksi. Laajennus onnistuu samaan asennukseen. Myyjämme kertoo mielellään lisää tai lue esim. sopimuksista lisää nettisivultamme: sähköiset sopimukset.

Myynnin työkalu kustomoidaan tilaajan omaan liiketoimintaan sopivaksi tai ota käyttöön valmis hyllytuotteemme!


Gemilo CRM:n mahtavat edut ja hyödyt

Toimitusjohtaja ja ylin johto näkevät myynnin kokonaistilanteen reaaliaikaisesti.

 • Helppo seurata. Tehokas haku, valmiit selkeät myyntitilastot.
 • Kaupat kuukausittain, vuosittain, myyjittäin, myyntiputkittain, myyntivaiheittain, yksiköittäin, kaupan onnistumisen mukaan.
 • Tiedetään asiakkaan organisaatiosta ja hankinnoista enemmän kuin asiakas itse, nopea tarkistaa esim. ennen yhteistä tapaamista.
 • Varmistetaan myynnin johtamisjärjestelmällä yhdenmukaiset laadukkaat tarjoukset, joissa tilaus-, sopimusehdot, kuten sovittu.
 • Integroimalla sähköiseen taloushallinnan ohjelmistoon tai laskutusta hoitavaan ERP:iin, nähdään asiakasprofiilista sekä kaupat että laskutuksen tila (maksullinen lisäominaisuus, kysy lisätiedot Gemilon myynnistä).

Myyntijohtaja tietää, miten oma myyntitiimi ja sen myyjät pärjäävät.

 • Myyntijohto saa automaattiset seurantatiedot myyjittäin reaaliaikaisesti.
 • Voidaan unohtaa käsityönä kootut raportit eikä enää tarvitse ylläpitää erillistä Exceliä. Järjestelmästä saa tilastot tarvittaessa myös taulukkolaskenta-ohjelmaan tietokannasta milloin tahansa ja niillä hakukriteereillä, joita käytit.
 • Sähköiset tarjouspohjat omalla yritysilmeellä ja pakollisilla tiedoilla liitteineen ovat erinomainen tuki myyjille. Työaika säästyy prospektointiin, asiakaskontaktointiin ja myyntineuvotteluihin.

Myyjän helpompi tehdä tulosta.

 • Myyjä muistaa, mitä myydään, myytiin, kenelle ja milloin.
 • Myyjä tietää, ketä tulee lämmitellä kaupan saamiseksi.
 • Myyjä muistaa olla yhteydessä asiakkaaseen ja hoitaa kaupan loppuun.
 • Myyjä voi kopioida vanhan tarjouspohjan, mikä säästää työaikaa.
 • Kaupasta nähdään, mitä tapaamisia ja myyntitoimia tarvittiin tai on vielä tulossa.
 • Kauppaan voi liittyä yksi tai useampi tarjous liitteineen, ja tiedetään, mikä tarjouksista hylättiin ja mikä meni läpi.
 • Voidaan edellyttää myyjältä johdon hyväksyntä tarjoukselle ennen kuin tarjous lähtee asiakkaalle. Nappia painamalla! Kätevä sähköpostiheräte mukana!
 • Koko myyntitiimi saa tärkeää taustatietoa, miksi joku myyjistä onnistuu ja toinen vielä valmistelee kauppaa (myyntiaktiviteetit, myynnin toimenpiteet, aktiivisuusseuranta).
 • Kun kauppa on saatu, tiedetään, mitä laskuttaa ja milloin. Mukana kassavirtatilasto!

Liidit ajoissa myyjille, asiakasrekisterit ajan tasalla.

 • Myyjille saadaan jaettua liidejä, joista tulee kauppaa. (henkilökunnalta, ostetuista rekistereistä, nettisivustolta, tapahtumien osallistujista, kyselyiden vastaajista)
 • Älykkäät sähköiset käyntikortit ja b2b-myynnissä tärkeät organisaatioprofiilit mukana CRM:ssä!

Hyödynnä hankintasopimuksien seuranta, tarjoa dynaaminen hankintajärjestelmä toimittajana asiakkaillesi

 • Erinomainen tuki B2B-myynnille, jossa kaupasta voi seurata puitesopimus, palvelusopimus tai muu pitkäaikainen sopimus.
 • Ota käyttöön Gemilon myyntitriangeli. Kutsumanne puitesopimusasiakkaat ja pitkäaikaiset tilaajat tekevät tilausehdotuksia suoraan omaan CRM-järjestelmäänne. Myyjä hoitaa kaupat tekemällä tarjouksen, joka perustuu tilaajan itse täyttämään tarjouspyyntöön (ehdotus).

Myyntitilastot

 • Reaaliaikainen myyntiraportti, graafiset myyntitilastot, myynnin taulukot.
 • Käytettävyys edellä! Hyödynnä esim. klikattavat myyntitilastot, joista helppo tarkistaa, mistä yksittäisistä kaupoista myyntitilasto koostuu.

Lue lisää Gemilon blogista, millaisia myynnin työkaluja Gemilo Oy tarjoaa.

Palvelu toimitetaan pilvipalveluna. Saat palveluun käyttäjätunnukset. Toteutamme Gemilossa myyntijärjestelmään käyttäjätunnistuksen tarvittaessa (SAML, Shibboleth, ADFS, LDAP, ..). Katso hinnasto ja tilaa oma Gemilo CRM.


Gemilo CRM -esittelyt

toimitusjohtaja, perustaja Katri Lietsala 040 7499072

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse myynti@gemilo.com tai jätä yhteystietosi tämän sivun yhteydenotto-lomakkeella.

Yhteydenottopyyntö