Tiedonhallinta kunnissa

Kustomoimme Gemilo EIM -tuoteperheen parhaat työkalut kunnille.

KuntaCRM soveltuu kunnalle, joka haluaa olla valmiina EU:n tietosuojadirektiivin astuessa voimaan. KuntaCRM on järjestelmällinen tapa hallita kunnan kontaktit ja yhteydenpito.

Miksi?

  • Kunnanhallitus täyttää lain edellyttämän yleisen hallinnon johtamisvastuun, johon kuuluu myös valvontavelvoite (Lähde: Tietosuojavaltuutettu / Tietosuoja kunnissa).
  • KuntaCRM varmistaa, että kunnan kontaktit ja verkostot pysyvät tallessa projektien päätyttyä tai henkilövaihdoksissa, jotta yhteistyö onnistuu.
  • Kunnassa on yhtenäinen tapa säilyttää kontaktit ja niihin liittyvät merkinnät, mikä helpottaa tiedon löydettävyyttä, antaa kokonaiskuvan kunnan verkostosta ja yhteistyön aktiivisuudesta.

KuntaCRM antaa paremmat valmiudet informoida rekisteröityjen henkilötietojen käsittelytarkoituksista henkilöille itselleen. Saatte tarpeelliset kunnan tilastot automaattisesti. Työkalusta tulee tärkeä osa kumppanuuksien hallintaa kunnassanne. Se soveltuu etenkin elinvoimasta vastaavien viranomaisten käyttöön.

Poimimme yhteystiedot ja niihin liittyvät taustatiedot sähköisistä sopimuksista, hankinnoista, yritysneuvonnasta ja olemassa olevista rekistereistä. Kumppaninne ja yritykset voivat päivittää tietojaan myös itse, jos kunta haluaa avata palvelunsa kunnan ulkopuolisille käyttäjille.

ERITYISTÄ: KuntaCRM voidaan avata usean kunnan yhteiseksi osoitteistoksi, joka sisältää alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen tarvittavat tiedot kaikille verkoston kunnille. KuntaCRM voi toimia myös pohjana kunnan nettisivuilla julkaistavalle yrityshakemistolle.

Parempi tuki tehtävien ja palveluiden hoitamiselle.
Laadukkaasti hoidetut verkostot ja kumppanuudet.


Kunnan älykkäät verkkolomakkeet on kunnalle tehokas tapa kerätä päätöksentekoa varten tarvittavat tiedot ennen ja jälkeen päätösten.

Tämä palvelu on enemmän kuin perinteinen sähköinen lomake. Se sisältää hakemusten valmistelun, arvioinnin että päätöksenteon sähköistettynä. Hakemukset voivat olla avoimia, vain kirjautuneille ja pääsyä pystytään rajoittamaan myös sen mukaan, onko hakemus tarkoitettu sisäiseen käyttöön kunnan henkilökunnalle ja/tai johdolle vai pelkästään kuntalaisille tai alueen yritys- ja vapaaehtoistoimijoille.

Liitetiedostot

Yhteydenottopyyntö