Uuden oppiminen

Gemilo Enterprise Learning Solution (ELS) - oppimisalusta

Oletko kouluttaja, yksityisen koulun omistaja tai oppilaitoksen johtaja? Ehkä organisoit henkilöstön koulutuksia? Hoida kerralla kuntoon koulutusmateriaalit, kouluttajatiedot ja monipuoliset opetuksen työkalut selkeällä Gemilo Enterprise Learning Solution -ohjelmistolla (lyhenne ELS).

Gemilo ELS palvelee parhaalla mahdollisella tavalla koulutukseen osallistujia sen lisäksi, että se tarjoaa kattavat työkalut hallinnolle. Kokonaisuuden täydentävät organisaatio- ja henkilörekisterit, kyselytyökalulla toteuttamanne verkkolomakkeet ja koulutustuotteiden hallinta, joilla varmistatte lisätehot koulutusmyyntiin.

Gemilon oppimisalusta soveltuu kaupalliseen toimintaan ja yrityskäyttöön. Se toimii itsenäisille koulutusyrityksille, yliopistoille, ammattikorkeakouluille, toisen asteen koulutukseen ja maksullista koulutusta järjestäville koulutusyksiköille. Valitse Gemilo ELS, kun haluat siistit näkymät, monipuoliset ominaisuudet ja säästää työaikaa. Parannetaan käyttökokemusta niin oppijoille kuin opettajille. Järjestelmää voi hyödyntää oppimistulosten pysyväksi rekisteriksi.

HR-yksikkö tilaa Gemilo ELS:n, koska HR-palvelut käyttää sitä henkilöstön ja/tai omien alihankkijoidensa koulutuksissa, kun halutaan varmistaa osaajien

 • ammattipätevyys,
 • todistukset pakollisista koulutuksista,
  • sis. vanhenevista todistuksista automaattiset hälytykset
 • uusien työntekijöiden ajanmukainen perehdytys,
 • strategian omaksuminen,
 • koulutuksiin ilmoittautuminen.

SOITA MEILLE NUMEROON 040 7499072.
Lähetä sähköpostia osoitteeseen myynti@gemilo.com


Ohjelman tekniset tiedot

Oppimisalusta sisältää teille sopivan paketin:

 • opetusohjelmat
  • opetusohjelman kuvaus, ajankohta
  • kurssit ja materiaalit
  • tulokset ja läsnäolot kursseista opiskelijoittain
  • opettajat ja osallistujat
  • osallistujien kutsuminen / ilmoittautuminen / lisääminen käsin tai rajapinnan yli
 • kurssit
  • kurssin kuvaus, ajankohta
  • kurssin materiaalit
  • kurssin tulokset ja läsnäolot opiskelijoittain
  • opettajat ja osallistujat
  • osallistujien kutsuminen / ilmoittautuminen / lisääminen käsin/ automaattinen lisääminen
  • yksilöharjoitukset , ryhmäharjoitukset
   • harjoitus ilman palautusta tai palautuksella
   • palautuksen määräaika / ei määräaikaa
   • salli palautus myöhässä
   • vastanneiden automaattinen listaus sen mukaan, onko henkilö jo palauttanut harjoituksen vai ei
  • harjoitusten palautukset
   • tekstieditorilla
   • vastaamalla kyselylomakkeeseen / monivalintaan / tekstikentin / jne.
   • liitteillä
   • keskustellen
  • automaattitestit, kokeet ja tentit
  • materiaalien jakaminen (aineistot, liitteet, harjoituskuvaus)
  • lukujärjestys, luennot, luennoitsijat, läsnäolomerkinnät
  • oppijoita koskevat muut merkinnät
  • arvostelu
   • tulokset-taulukossa mahdollista arvostella avaamatta enää vastauksia
   • harjoitussivulla palautusten arviointi henkilöittäin / ryhmittäin (numeroarviointi, sanallinen arvio, ei arvostelua, hyväksytty/hylätty)
  • itsearvioinnin, kurssipalautteen kerääminen kyselytyökalussa tekemillänne lomakkeilla
   • samaa toteuttamaanne lomaketta voi käyttää useissa kursseissa, järjestelmä antaa vain kurssin osallistujien vastata ja tunnistaa, mihin kurssiin palaute liittyy
   • palautteet ja itsearvioinnit saa tuloksena taulukkoon ja ladattua erillisenä tiedostona ulos järjestelmästä
 • ryhmät
  • osallistujat
  • jaetut materiaalit ja keskustelut
 • ohjeita-käsikirja
  • yksi tai useampi "manuaali"
  • sisällysluettelo alakohtineen yleiseen neuvontaan tai hallinnon avuksi
  • liitteiden lisääminen sivulle
  • sivun kommentointi
  • sivukohtaiset oikeusasetukset / oikeuksien periytyminen ylätason oikeuksista
 • käyttäjäprofiilit
  • oma kuva ja henkilön kuvausteksti, avainsanoitus
  • oma virta viimeksi henkilön lisäämistä, päivittämistä ja/tai kommentoimista sisällöistä
  • sähköinen käyntikortti, jonka tiedot perustuvat käyttäjäprofiiliin
   • auttaa käyttäjähaussa
  • omat kurssit, harjoitukset, tulokset, läsnäolot, merkinnät, ryhmät, tilapäivitykset
  • salasanan vaihtaminen ja unohdetun salasanan lähetys automaattisesti
   • huom! Jos käytössä on ulkopuoliseen järjestelmään perustuva käyttäjätunnistus, käyttäjien käyttäjätunnukset ja salasanat hallitaan kyseisessä järjestelmässä.
  • automaattiset hälytykset puuttuvista pakollisista tiedoista, joita tarkoituksenmukaista päivittää säännöllisesti (esim. pakolliset henkilökunnan ammattipätevyyttä koskevat todistukset)

Muita tietoja oppimisalustasta:

 • Toimittajan ylläpitämä pilvipalvelu.
 • Asiakaskohtainen asennus.
 • Käyttöliittymäkielet: Suomi, englanti, ruotsi. Saatavilla myös muita kieliä.
 • Käyttöoikeudet: lukuoikeus, muokkausoikeus, hallintaoikeus
  • sisältöosioittain, sisällöittäin, itse asetettuna tai automaattisilla oletusoikeuksilla
  • jaettavissa oikeuksia käyttäjätunnistuksessa saatujen valmiiden oikeusryhmien mukaisesti tilaajan kanssa sovittavalla tavalla.
 • Varmuuskopioitu. Tiedot suomalaisella palvelimella.
 • Toimii myös mobiilisti.
 • Pääkäyttäjät 1-2 kpl.
 • Muut käyttäjät: oma henkilökunta / johto / opiskelijat / oppilaat, omat ja ulkopuoliset kouluttajat

OPTIOT: Ehkä tarvitsette myös näitä?

Koulutustuotteiden hallinta: markkinointi, myynti ja maksaminen verkossa (Gemilo EIM - tuotehallinta yhdistettynä Gemilo CMS-julkaisuärjestelmään)
Koulutustarjousten hallintatyökalu ja koulutusmyynnin seuranta (Gemilo EIM - sähköiset tarjoukset)

Automatisoitu siirtyminen verkkokurssin osallistujaksi maksamisen jälkeen
Gemilo EIM Sähköiset hakemukset (haku opiskelijaksi, ilmoittautuminen kouluttajarekisteriin)
Gemilo EIM Verkkokyselyt (esim. kartoitukset, tyytyväisyysmittaus, tarveselvitykset)

Käyttäjätunnistus (SSO, AD/LDAP, Shibboleth, Primus, OAuth, OpenID)
Rajapinnat ja integraatiot (REST, JSON, Web services, jne.)

Blogit
Livestreaming

Pyydä lisätietoja Gemilo ELS -oppimisalustan myyjiltä: myynti@gemilo.com tai soita 040 7499072.

Yhteydenottopyyntö